Videoer med drone-optagelser fra luften

I samarbejde med den professionelle fotograf Lars Holm tilbyder LandTV produktion af drone-videoer - levende billeder fra luften.

Billederne fra luften kan i en lang række tilfælde give en unik formidling og oplevelse af marker, landbrugsdrift, natur, bygninger og aktiviteter. 

Drone-videoer kan for eksempel bruges til:

  • Demonstration af maskinstationens og landbrugets markarbejde
  • Demonstration af nye maskiner i brug på markerne
  • Dokumentation og overblik over status på afgrøder og jordbundsforhold på bestemte tidspunkter
  • Dokumentation af nybyggeri, nyplantninger og andre ændringer af landskabsforhold - se eksempel fra byggeplads
  • Et levende portræt af gården og markerne a la et traditionelt luftfotografi; blot med mange flere detaljer. For eksempel i forbindelse med salg, som minde til gårdens tidligere ejer eller som appetitvækker på gårdens hjemmeside - se eksempel på virksomhedsportræt
  • Formidling af aktiviteter og oplevelser på gården: gårdbesøg, når dyrene lukkes ud og hentes hjem, frilandsdyrenes hverdag, en sommermorgen i marken, osv.
  • Præsentationer i forbindelse med markvandringer og demonstrationsdage i marken – og dokumentation af arrangementerne
  • Præsentationer af dyrskuepladser og andre events

Eksempel på drone-reportage fra Landsskuet 2015:

Det er også ren idyl, når en gammel Fiat-traktor riller græs sammen på en mark ved Sundstrup en sommerdag, mens limousine-kreaturerne på nabomarken ser på, og solen spejler sig i Limfjorden. 

Dén stemning har drone-fotograf Lars Holm fanget fra luften med sit drone-kamera og redigeret til denne fine præsentation af mulighederne med de luftbårne videooptagelser.

Erfarne og professionelle video-producenter

Lars Holm er blandt de forholdsvis få pressefotografer i Danmark, der siden 2014 har haft særlig tilladelse fra Trafikstyrelsen til at fotografere med drone.

Det er en kvalitetsgaranti for en sikker og lovlig fotografering, ligesom det giver mulighed for at filme offentlige begivenheder. Med sin professionelle drone kommer Lars meget tættere på, da han har tilladelse til at flyve 15 meter fra personer og offentlige arealer som veje, mens private droner uden Trafikstyrelsens tilladelse skal holde en afstand på mindst 150 meter.

Lars Holm har arbejdet som professionel pressefotograf siden 1987. Se mere på larsholm.dk

LandTV har siden 2009 produceret videoer og tv-programmer om landbrug, fødevarer, landskab og livet på landet.

Redaktør Erik Poulsen sørger for, at drone-fotograferingen fortæller den optimale historie og eventuelt understøttes med tekst, speak og interview.

Hvis redigeringsopgaven kræver særlige kompetencer, har LandTV samarbejde med flere professionelle producere.

LandTV kan tilbyde distribution af det færdige resultat til Youtube, andre sociale medier og nyhedsmedier. Blandt andet til et målrettet publikum via LandTV’s facebook-kanal

Uforpligtende pristilbud på opgaveløsninger og yderligere oplysninger:

Erik Poulsen, tlf. 2043 1716, landtv@ansatz.dk

Lars Holm, tlf. 2125 7717, post@larsholm.dk