Når journalistik og reklame spiller sammen

I et par år har Ansatz med jævne mellemrum sammen med Dansk Landbrugs Medier produceret en helside til LandbrugsAvisen, som tydeligvis både er journalistik og reklame. Det er to ting, som sjældent spiller godt sammen, men her har forsikringsselskabet Topdanmark faktisk fundet en fin balancegang. 

Temaet er altid sikkerhed i landbruget, hvor Topdanmark og Erik i samarbejde finder frem til et aktuelt og relevant emne, der typisk har som præmis at advare landmænd mod dette eller hint. Det beskrives i artikelform og sættes op på siden, som tydeligvis har Topdanmark som afsender. 

Men siden opfattes alligevel som enkel og troværdig information, idet Topdanmark kun yderst sjældent selv optræder i artiklen.     

Billedet og det vedhæftede eksempel herunder er fra marts 2010 og sætter fokus på det svage led i gylletransporten fra stald til tank.

Tilknyttet fil:  pdf  TopSikkerhed om gyllerør 5. marts 2010 (296 KB)